منبع کویل دار افقیمنابع کویل دار بر حسب نیاز جهت نصب بصورت افقی و عمودی ساخته می شوندمنبع کویل دار ایستاده نوع دیگری از منابع جهت تامین آب گرم مصرفی ساختمان می باشد که بجای منابع دو جداره در موتور خانه نصب می شود.منبع کویل دار ایستاده دارای یک کوئل مسی شامل لوله های رفت و برگشتی بوده که آب داغ و یا بخار بویلر در آنها جریان دارد و از طریق تماس آن با آب داخل منبع، آنرا گرم می کند. جنس دیواره منابع کویل دار ایستاده، گالوانیزه بوده و ضخامت آن بر اساس فشار سیستم انتخاب می شود. برتری منبع کویل دار ایستادهنسبت به منبع کویل دار افقی در اشغال فضای کمتری در موتورخانه بوده.

ادامه مطلب ذر لینک زیر

http://www.bamintahvie.com/category/storage-tank/water-heater-with-hot-water-coil


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها